Kaalu konverteerija

Grammides:

Kilogrammides:

Untsides:

Iga väärtus on ümardatud kaks kohta peale koma.

Grammides:

Naelades:

Untsides:

Iga väärtus on ümardatud kaks kohta peale koma.

Mis on temperatuur?

°F
°C
°K
°C
°F
°K
°K
°F
°C

Pikkuse konverteerija

Lehe tegemiseks kasutatud ES2015, jQuery, Font Awesome 5 Pro glyphe, Bootstrap 4, HTML5 ja SASSI.
Made with by Henry Lõiv