Isikukoodi validaator

Isikukoodi validaator!

Tööriist ei kogu isikuandmeid